Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané výrobní vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení 53 odst. 6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst. 7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst. 6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

 

Vrácení pneu probíhá zasláním na naši adresu BEZ DOBÍRKY! Pokud bude zasláno na dobírku, pneu nebude přebráno!

Ochrana osobních údajů

On-line obchod FajnPneu.cz i jeho provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat; nepoužije ani svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu pneuplus.cz bez souhlasu vlastníka těchto dat; na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Rychlý kontakt
  • Telefon: +420 733 255 777
  • Kontakt pro přezutí: +420 731 023 999
  • Email: info@koupelnovevybaveni.cz